Lễ ký kết Twinning Agreement giữa JCI Dalat & JCI Suwon

Lễ ký kết Twinning Agreement giữa JCI Dalat & JCI Suwon

Một trong những hoạt động quan trọng tại ASPAC 2023 đó chính là Lễ ký kết Twinning Agreement giữa JCI Dalat & JCI Suwon, dưới sự chứng kiến của JCI President Viktor Omarsson và đại diện 2 chapters cùng đông đảo các thành viên JCI trên thế giới.

Với tinh thần kết nối & hợp tác, hai bên cam kết cùng trao đổi và phát triển để thực hiện các dự án vì mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc, tăng cường tìm hiểu, giao lưu văn hóa, giao thương giữa 2 chapter.

Từ ký kết hợp tác này, hằng năm 2 Chapter sẽ luôn cử đại diện ghé thăm nhau, học hỏi, hợp tác và xây dựng tình anh em xuyên quốc gia, ký kết hợp tác sẽ có giá trị trong 3 năm.

Để có thể mở ra cánh cửa mới đánh dấu sự hợp tác quốc tế của JCI Dalat, LBOD JCI Dalat 2023 xin được tri ân sự nỗ lực của chủ tịch JCI Dalat các nhiệm kỳ:

🔹 NP Nguyễn Đắc An Khang Khang (Chủ tịch JCI Dalat 2019).

🔹 LIPP Nguyễn Bá Khánh Trình (Chủ tịch JCI Dalat 2020).

🔹 LIPP Phạm Hoàng Khánh Vũ (Chủ tịch JCI Dalat 2021).

🔹 LIPP Nguyễn Hữu Trung Nhã (Chủ tịch JCI Dalat 2022).

🔹 LP Nguyễn Ngọc Bích Trâm (Chủ tịch JCI Dalat 2023).

Nhờ những cống hiến của các Anh/Chị, chúng ta đã có cơ hội tạo ra một liên kết mạnh mẽ và mang tính bền vững giữa hai tổ chức.

Những nỗ lực của các Chủ tịch đã đặt nền tảng cho một hợp tác thành công và có ý nghĩa, những thế hệ thành viên JCI Dalat hiện tại hy vọng sẽ tiếp tục xây dựng lên những thành tựu đáng kể mà Anh/Chị đã đặt nền móng khởi đầu.