Trong khuôn khổ lễ ra mắt, thành viên JCI Đà Lạt sẽ được tham gia 2 KHÓA ĐÀO TẠO CHÍNH THỨC của JCI: JCI Impact và JCI Achieve với các giảng viên đến từ JCI APDC – JCI Asia Pacific Development Council (Hội đồng phát triển JCI khu vực Châu Á – Thái Bình Dương).

*JCI Impact là một khóa học dành cho các thành viên JCI muốn trở thành công dân tích cực và tạo ra sự thay đổi tích cực lâu dài trong cộng đồng của họ. Khóa học đưa ra và thảo luận về khái niệm “công dân tích cực”, bao gồm việc phân tích các vấn đề tồn đọng của cộng đồng, giải pháp giải quyết các vấn đề này và thảo luận về các dự án mà JCI tại địa phương có thể thực hiện với tất cả các các thành viên đến từ các lĩnh vực hoạt động khác nhau nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực và hiệu quả trong cộng đồng của họ.

*JCI Achieve giúp các thành viên JCI hiểu rõ các giá trị của chính mình và các giá trị & nguyên tắc hoạt động của JCI; vai trò của tất cả các thành viên trong việc thiết lập bản sắc văn hóa chapter; các hoạt động cần thiết để hoàn thành mục tiêu và sứ mệnh JCI; phát triển các thành viên JCI thành những công dân tích cực – những người sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Sự kiện đào tạo nội bộ chỉ dành cho JCI MEMBERS
Thời gian:
– 8:30 am – 11:00 am: JCI Achieve – DO John
– 11:00 am – 1:00 pm: JCI Impact – DO Abrar
Địa Điểm: 84 – 86 3/2 Đà Lạt – Tâm Thành Khang
Trainer: DO John & DO Abrar

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây