JCI – BỐN BỂ LÀ NHÀ!

JCI – BỐN BỂ LÀ NHÀ!

Tối ngày 26/6/2023 vừa qua, Ban Điều Hành JCI Dalat 2023 đã có buổi gặp gỡ, kết nối cùng Ban Điều Hành JCI Lead Tropicana (Malaysia) trên nền tảng Zoom Online.

Với tinh thần phát triển trụ cột thứ 4 của JCI: Hợp tác và giao lưu quốc tế; cùng tiếp nhận, học hỏi và cộng hưởng với bạn bè thế giới, để cùng thành công và cùng đạt mục tiêu chung.

JCI Dalat và JCI Lead Tropicana đã có một buổi làm quen, giới thiệu giữa các thành viên trong Ban điều hành.

Buổi gặp gỡ đầu tiên là nền tảng để 2 Chapter đi đến thống nhất cho sự kiện giao lưu văn hoá tiếp theo – trên nền tảng online dành cho TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN JCI (thời gian dự kiến: Ngày 13/7/2023 hoặc ngày 18/7/2023).

Tại đây, thành viên 2 Chapter sẽ cùng giao lưu, chia sẻ về văn hoá, lịch sử và ẩm thực quốc gia mình.

Ban điều hành sẽ cập nhật tài liệu & thông tin sớm đến các Jaycees!

————————————

JCI: WE ARE FAMILY

On the evening of June 26, 2023, JCI Dalat 2023 and JCI Lead Tropicana (Malaysia) held a friendly meeting on Zoom. With the developmental spirit of JCI’s 4th pillar, international cooperation, we aim to receive and learn together with friends from around the world, striving for collective success and the achievement of common goals.

After conducting an introductory session among the Board of Directors (BOD) members, the two chapters agreed to host an online culture-crossing event for ALL MEMBERS.

The event is scheduled to take place on either July 13th or July 18th, 2023. During the event, members from both chapters will have the opportunity to exchange and learn about the culture, history, and cuisine of other countries. The final agenda and documents will be finalized soon.

———————

𝗝𝗖𝗜 𝗗𝗮𝗟𝗮𝘁 – 𝗠𝗔𝗞𝗘 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗧 𝗪𝗢𝗥𝗧𝗛 𝗟𝗜𝗩𝗜𝗡𝗚

#jci#jcidalat#jciLeadTropicana