– Chủ tịch (National President): Trương Đức Lượng

– Chủ tịch tiền nhiệm (Immediate Past President): Phan Ngọc Diễm

– Phó Chủ tịch Thường Trực (National Executive Vice President): Võ Quân Duy

– Phó Chủ tịch (National Vice President): Nguyễn Quang Thịnh

– Phó Chủ tịch (National Vice President): Kiều Ngọc Phương

– Phó Chủ tịch (National Vice President): Vũ Tuấn Anh

– Trưởng ban Pháp lý (General Legal Counsel): Bùi Thị Lan

– Trưởng ban Tài chính (Treasurer): Đỗ Minh Thu

–  Giám đốc phụ trách Kết nối kinh doanh (Director of Business Matching): Phạm Đăng An

– Giám đốc phụ trách Hội Viên (Director of Membership ): Nguyễn Đắc An Khang

– Giám đốc Đào tạo (Director of Training & Vietnam Academy Project): Hồ Ngọc Lan Anh

– Giám đốc phụ trách Truyền thông (Director of Communication): Nguyễn Thái Khoa

– Tổng Thư ký (Secretary General): Hà Diệu Linh

– Chủ tịch (Local President) Chapter South Saigon: Trần Thị Hương Giang

– Chủ tịch (Local President) Chapter East Saigon: Trương Hảo Mi

– Chủ tịch (Local President) Chapter Central Saigon: Nguyễn Thành Nhân

– Chủ tịch (Local President) Chapter Hanoi: Nguyễn Ngọc Quỳnh

– Chủ tịch (Local President) Chapter Da Nang: Võ Tiến Trình

– Chủ tịch (Local President) Chapter Khanh Hoa: Nguyễn Trí Huy

– Chủ tịch (Local President) Chapter Da Lat: Nghiêm Bá Khánh Trình

– Chủ tịch (Local President) Chapter Hai Phong: Trịnh Thu Cúc

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN ĐIỀU HÀNH JCI VIỆT NAM 2020