Danh sách chính thức JCI Đà Lạt Members Nhiệm Kỳ 2019

STTHỌ VÀ TÊNNgày sinhCHỨC DANH (TIẾNG VIỆT)CHỨC DANH (TIẾNG ANH) VIẾT TẮT
1Nguyễn Đắc An Khang1993Chủ tịch JCI Dalat 2019Local PresidentLP
2Nghiêm Bá Khánh Trình10/6/1987Phó chủ tịch thường trực JCI Dalat 2019Local Executive Vice PresidentLEVP
3Nguyễn Thái Khoa19/5/1993Phó chủ tịch JCI Dalat 2019 (Đào tạo và truyền thông)Local Vice PresidentLVP
4Phạm Hoàng Khánh Vũ30/6/1987Phó chủ tịch JCI Dalat 2019 (Dự án và sự kiện)Local Vice PresidentLVP
5Đào Vũ Duy Phương5/11/1989Trưởng ban pháp lý JCI Dalat 2019Local General Legal CouncilLGLC
6Nguyễn Thị Quỳnh4/1/1994Trưởng ban tài chính JCI Dalat 2019Local TreasurerLTR
7Nguyễn Thuỳ Thanh Huyền14/8/1994Tổng thư ký JCI Dalat 2019Local Secretary GeneralLSG
8Tưởng Hữu Lộc13/6/1987Giám đốc đào tạo JCI Dalat 2019Local Director LDir
9Nguyễn Thị Bích PhươngGiám đốc truyền thông JCI Dalat 2019Local Director LDir
10Nguyễn Hữu Trung Nhã29/11/1987Giám đốc đối ngoại JCI Dalat 2019Local Director LDir
11Phạm Nguyễn Tấn Hoà31/7/1992Giám đốc thành viên JCI Dalat 2019Local Director LDir
12Nguyễn Doãn Mai AnhGiám đốc sự kiện JCI Dalat 2019Local Director LDir
13Nguyễn Đăng Phong20/12/1989Giám đốc dự ánLocal DirectorLDir
14Lê Kim Phúc17/04/1985Giám đốc dự ánLocal DirectorLDir
15Trần Hoàng Phúc Hiền27/4/1989Thành viênMemberĐối ngoại
16Lê Thị Ánh Linh21/9/1996Thành viênMemberĐối ngoại
17Nguyễn Tiến ĐạtThành viênMemberMembership
19Nguyễn Tuấn Anh30/12/1987Thành viênMemberTruyền thông
20Trần Hoàng Chung17/3/1987Thành viênMemberMembership
21Trương Hữu Nam Sanh04/04/1988Thành viênMemberĐối ngoại
22Đỗ Ngọc Toàn12/10/1989Thành viênMemberT Đào Tạo
23Nguyễn Hoàng Nga23/7/1993Thành viênMemberĐào tạo
24Vũ Trọng Khải16/06/1993Thành viênMemberTruyền thông
25Nguyễn Hữu Quân20/10/1990Thành viênMemberTrợ lý truyền thông
26Phan Thi02/08/1982Thành viênMemberĐào tạo
27Thái Minh Dân26/3/1989Thành viênMemberMembership
28Trần Đăng Quang28/9/1995Thành viênMemberT Đào Tạo
29Nguyễn Ngọc Duy07/06/1990Thành viênMemberT Membership
30Nguyễn Thị Thùy TrangThành viênMemberSự kiện
31Võ Thị Thanh Phương05/12/1988Thành viênmemberT Đào Tạo
32Nguyễn Thị Bạch Kim23/02/1989Thành viênmemberDự án
33Đinh Nho Dũng27/10/1991Thành viênmemberTruyền thông
34Đào Duy Anh KhoaThành ViênmemberMembership
35Nguyễn Thái Sơn08/12/1994Thành ViênmemberMembership
36Lê Quang Khải21/2/1990Thành ViênmemberSự kiện
37Nguyễn Thị Thêu25/10/1994Thành ViênmemberSự kiện
38Nguyễn Quang Tuấn07/06/1990Thành Viênmember