Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên

🌟Hôm qua, ngày 19/10 tại Trung Tâm Hội Nghị tỉnh Lâm Đồng, dưới sự dẫn dắt của Phó Chủ Tịch thường trực JCI Dalat 2023- anh Đào Vũ Duy Phương cùng các thành viên JCI Dalat đã tham gia “Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên” do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường- Trung Tâm truyền Thông- Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức.

⚡️Chương trình nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn về truyền thông môi trường cho các Bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra còn truyền tải các mô hình, giải pháp quản lý và giảm thiểu phát sinh chất rắn tại tỉnh Lâm Đồng.

🎉Trong chương trình, các thành viên JCI Dalat đã tham gia các buổi thảo luận, diễn đàn và hoạt động tương tác để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và ý tưởng về việc ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên. Các thành viên JCI Dalat được lắng nghe chia sẻ, cập nhật các thông tin về mô hình và giải pháp giảm thải chất thải rắn từ Trung Tâm truyền Thông- Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng; Chuyển đổi số và truyền thông số trong thời kỳ mới được chia sẻ từ Nhà báo, Diễn giả truyền hình Lê Quốc Vinh.

❤️Hy vọng rằng các tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận như JCI Vietnam nói chung và JCI Dalat nói riêng … sẽ là những cánh tay nối dài của các cấp Chính Quyền góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. Và mong rằng mỗi cá nhân chúng ta, mỗi gia đình, tổ chức, xã hội nâng cao được nhận thức của mình về biến đổi khí hậu và chủ động với việc ứng phó và chống biến đổi khí hậu.

———————

𝗝𝗖𝗜 𝗗𝗮𝗟𝗮𝘁 – 𝗠𝗔𝗞𝗘 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗧 𝗪𝗢𝗥𝗧𝗛 𝗟𝗜𝗩𝗜𝗡𝗚

#jci#jcidalat#biendoikhihau#moitruong