Tập thể thành viên của JCI Đà Lạt trong buổi lễ Instalations

Một năm đầu tiên với sự phát triển mạnh mẽ và vững vàng của JCI Đà Lạt đã trôi qua dưới sự chứng kiến của toàn thể các anh chị em JCI trong nước và quốc tế. Với kết quả bầu cử của sự kiện Local Convention 2019 (diễn ra vào 12/10/2019), JCI Đà Lạt vinh dự tổ chức dự kiện LỄ NHẬM CHỨC BAN ĐIỀU HÀNH JCI ĐÀ LẠT 2020 – JCIDalat’s Installation Ceremony để công bố thành viên trong Ban điều hành mới của năm 2020, như sau: 

Nghiêm Bá Khánh Trình06/10/1987LPChủ tịch JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local President
Nguyễn Đắc An Khang1993IPPChủ tịch tiền nhiệm JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Immediate Past President
Phạm Hoàng Khánh Vũ30/6/1987LVPPhó chủ tịch JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Vice President
Tưởng Hữu Lộc13/6/1987LVPPhó chủ tịch JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Vice President
Nguyễn Hữu Trung Nhã29/11/1987LVPPhó chủ tịch JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Vice President
Phạm Nguyễn Tấn Hoà31/7/1992LVPPhó chủ tịch JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Vice President
Nguyễn Đăng Phong20/12/1989LVPPhó chủ tịch JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Vice President
Trần Hoàng Chung17/3/1987LTrTrưởng ban tài chính JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Treasurer
Trương Hữu Nam Sanh04/04/1988LGLCTrưởng ban pháp lý JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local General Legal Council
Nguyễn Thuỳ Thanh Huyền14/8/1994LSGTổng thư ký JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Secretary General
Đào Vũ Duy Phương11/05/1989LDirGiám đốc phụ trách quan hệ chính quyền JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Director
Nguyễn Thị Quỳnh01/04/1994LDirGiám đốc dự án Yoga club JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Director
Lê Kim Phúc17/04/1985LDirGiám đốc phụ trách đối ngoại JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Director
Trần Hoàng Phúc Hiền27/4/1989LDirGiám đốc dự án Book Club JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Director
Trần Đăng Quang28/9/1995LDirGiám đốc dự án phụ trách đào tạo JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Director
Nguyễn Ngọc Duy06/07/1990LDirGiám đốc phụ trách thành viên JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Director
Nguyễn Tiến Đạt1993LDirGiám đốc dự án Sportt Club JCI Dalat 20262020 JCI Dalat Local Director
Nguyễn Tuấn Anh30/12/1987LDirGiám đốc dự án Inspire Dalat 20202020 JCI Dalat Local Director
Nguyễn Thị Bạch Kim23/02/1989LDirGiám đốc dự án Dalat Xanh JCI Dalat 20202020 JCI Dalat Local Director
Võ Thị Thanh Phương12/05/1988LDirGiám đốc dự án Business Adventure 20202020 JCI Dalat Local Director
Nguyễn Thị Thêu25/10/1994LDirGiám đốc sự kiện 20202020 JCI Dalat Local Director
Hoàng Thị Ngọc Trang 05/06/1996LDirGiám đốc truyền thông 20202020 JCI Dalat Local Director
Nguyễn Ngọc Bích TrâmLDirGiám đốc dự án Alvin ơi! 20202020 JCI Dalat Local Director
Thành viên mới kết nạp vào Installation 2020 JCI Đà Lạt