Giới thiệu thành viên LBOD JCI Đà Lạt 2019:

 • LP – Nguyễn Đắc An Khang – Chủ Tịch
 • LEVP – Nghiêm Bá Khánh Trình – Phụ Trách Hội Viên & Đối Ngoại
 • LVP – Phạm Khánh Vũ – Phụ Trách Dự Án – Sự Kiện
 • LVP – Nguyễn Thái Khoa – Phụ Trách Truyền Thông – Đào Tạo
 • LDir – Nguyễn Hữu Trung Nhã – Phụ Trách Đối Ngoại
 • LTr – Nguyễn Thị Quỳnh (Thủ Quỹ)
 • LSG – Nguyễn Thị Thanh Huyền (Thư Kí)
 • LGLC – Đào Vũ Duy Phương (Tổng Giám Chế)
 • LDir – Phạm Nguyễn Tấn Hòa – Giám Đốc Phụ Trách Hội Viên
 • LDir – Nguyễn Đăng Phong – Giám Đốc Phụ Trách Dự Án
 • LDir – Lê Kim Phúc – Giám Đốc Phụ Trách Dự Án
 • LDir – Nguyễn Doãn Mai Anh – Giám Đốc Phụ Trách Sự Kiện
 • LDir – Nguyễn Thị Bích Phương – Giám Đốc Phụ Trách Truyền Thông
 • LDir – Tưởng Hữu Lộc – Giám Đốc Phụ Trách Đào Tạo
Những thành viên đầu tiên của JCI Đà Lạt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây