Workshop rác hữu cơ

Workshop rác hữu cơ

Ngày 23/6 vừa qua, đội ngũ SEED đã kết nối một buổi trao đổi thân mật với chị Dung đến từ #WEcycle và cùng bàn về chủ đề rác hữu cơ. Buổi gặp mặt này đã giúp cho các thành viên của SEED nắm rõ hơn về một quy trình hoàn chỉnh xử lý rác hữu cơ đúng cách mà không cần chuyển đến bãi rác tập trung, hướng đến mục tiêu giảm thiểu lượng rác thải chôn lấp ở bãi rác tập trung (landfills), giảm khí thải nhà kính và cùng nhau chống lại biến đổi khí hậu; ngoài ra còn giúp các thành viên biết về nguồn gốc của nhiều tác nhân gây hại đến môi trường;…

Buổi chia sẻ giữa SEED, JCI Đà Lạt và WEcycle đã diễn ra thành công tốt đẹp và mở ra nhiều cơ hội cho hai bên cùng đồng hành trong thời gian sắp tới, hứa hẹn nhiều sân chơi giá trị cho thành viên, doanh nghiệp và cộng đồng tại Đà Lạt.

Tham gia 𝙎𝙀𝙀𝘿 – 𝘾𝙊̣̂𝙉𝙂 Đ𝙊̂̀𝙉𝙂 𝙃𝙀̣̂ 𝙎𝙄𝙉𝙃 𝙏𝙃𝘼́𝙄 𝙋𝙃𝘼́𝙏 𝙏𝙍𝙄𝙀̂̉𝙉 𝘽𝙀̂̀𝙉 𝙑𝙐̛̃𝙉𝙂 𝙏𝘼̣𝙄 Đ𝘼̀ 𝙇𝘼̣𝙏 để có biết thêm nhiều thông tin thú vị:

𝗦𝗘𝗘𝗗 – 𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥𝗘!

#JCI#JCIDalat#gia_đình_xanh#doanh_nghiệp_xanh#SEED#workshop