Month: March 2023

HÁO HỨC KẾT NỐI HAI CHI HỘI JCI HÀ NỘI- JCI ĐÀ LẠT

Bạn muốn gia tăng tiếp xúc, kết nối giữa các hội viên trong chi hội nhưng không có cơ hội? Bạn muốn hợp tác kinh doanh với các chi hội khác nhưng không biết làm thế nào? Bạn muốn doanh nghiệp của mình được quảng bá và kết nối ra cả Quốc Tế? JCI sẽ…
Read more